Kontaktujte nás: 777956779 | svatba@svatebnimoderator.cz

 svatba_2022_2

  Pozn.: Každá další hodina hraní/moderace CZK 900  /ceník platný od 1. 7. 2022/

Cestovné
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy je 6,5 Kč/km. /plátné od 1. 7. 2022/

Bodem výjezdu je Brno, MČ Starý Lískovec. V rámci Brna - města cestovné není účtováno.
Kilometry jsou součtem z místa výjezdu a zpět.