Kontaktujte nás: 777956779 | svatba@svatebnimoderator.cz

 svatby_moderator2023.png

Pozn.: Každá další hodina hraní/moderace CZK 1000  /ceník platný od 1. 6. 2023/.

Cestovné
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy je 7,5 Kč/km /plátné od 1. 6. 2023/.

Bodem výjezdu je Brno, MČ Starý Lískovec. V rámci Brna - města cestovné není účtováno.
Kilometry jsou součtem z místa výjezdu a zpět.