Kontaktujte nás: 777956779 | svatba@svatebnimoderator.cz

 

  Pozn.: Každá další hodina hraní/moderace CZK 800 

Cestovné
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy je 5 Kč/km.

Bodem výjezdu je Brno, MČ Starý Lískovec. V rámci Brna - města cestovné není účtováno.
Kilometry jsou součtem z místa výjezdu a zpět.