Kontaktujte nás: 777956779 | svatba@svatebnimoderator.cz

    Při moderování v anglické jazyce, prosím, počítejte s navýšením ceny o 20 - 35 % dle zadání a domluvy. 

 Cestovné

    Cestovní náklady činí na základě "Vyhlášky o cestovních náhradách č. 333/2018 Sb." částku 4,10 Kč/km.  
   Bodem výjezdu je Brno, Mendlovo náměstí. V rámci Brna - města cestovné není účtováno.
   Výsledná částka je tvořena počtem kilometrů z bodu výjezdu do místa svatby a zpět násobených uvednou částkou.